Konsultacje w Toruniu. Społeczne, czy pozorne? Konflikt o ulicę św. Klemensa w Toruniu

Szymon Spandowski
Członkowie komitetu My Toruń zorganizowali wczoraj spotkanie z mieszkańcami osiedla Świętego Klemensa, którzy są zaskakiwani kolejnymi planami inwestycyjnymi dotyczącymi ich okolicy. Szymon Spandowski
Członkowie komitetu My Toruń zorganizowali wczoraj spotkanie z mieszkańcami osiedla Świętego Klemensa, którzy są zaskakiwani kolejnymi planami inwestycyjnymi dotyczącymi ich okolicy.

O problemach mieszkańców osiedla Świętego Klemensa pisaliśmy w środowych „Nowościach”. Podczas zorganizowanych na początku lipca konsultacji dotyczących budowy trzeciego odcinka Trasy Średnicowej dowiedzieli się oni, że przebudowana ma zostać również ul. Św. Klemensa.

Na pytania o cel tego zabiegu urzędnicy odpowiedzieli, że chodzi o poprawę komunikacji na osiedlu. Mieszkańcy odparli na to, że obecny stan ich w pełni zadowala i asfaltowania popularnych terenów rekreacyjnych sobie nie życzą. Jak mówią, na liczne pytania i protesty do dziś nie otrzymali konkretnych odpowiedzi, kilka dni temu jednak dowiedzieli się, że na terenie dawnych warsztatów „Samochodówki” redemptoryści mają zbudować kilkupiętrowe centrum pielgrzymkowe, a ich ulica ma być miejscem, w którym będą bilansowane miejsca parkingowe.

Czytaj też: O co chodzi w sporze o ul. Św. Klemensa? Wyjaśniamy krok po kroku!

O co chodzi w sporze o ulicę św. Klemensa? Wyjaśniamy krok p...

- Moim zdaniem konsultacje społeczne w Toruniu są często procesem pozornym - mówi Agnieszka Górna, kandydatka My Toruń do Rady Miasta, która podzieliła się wrażeniami z lipcowych konsultacji. Zwróciła uwagę na to, że mieszkańcom został przedstawiony efekt wielomiesięcznych prac projektantów, kiedy jednak mieszkańcy zaczęli zadawać pytania o sens kluczowych rozwiązań, mieli usłyszeć, że na tego typu wątpliwości jest już za późno.

- Pracuję społecznie na chełmińskiem już od lat i takie odpowiedzi słyszę praktycznie przez cały czas - dodaje Agnieszka Górna. - Zawsze jest za późno na to, aby usiąść z mieszkańcami do stołu, potraktować ich po partnersku, poznać potrzeby i znaleźć wspólne rozwiązania.

Do mieszkańców dotarł opracowany przez magistrat częściowy raport z konsultacji.

- Przeczytałam w nim ze zdumieniem odpowiedź dyrektora MZD na nasze postulaty dotyczące zabetonowania ulicy, że droga i tak jest wyłożona płytami betonowymi. To nieprawda. Tam gdzie są nasze ogródki, jest to leśna ścieżka i chcemy, aby taką ona została - mówi Anna Stawikowska, mieszkanka osiedla.

W odpowiedzi na powyższe doniesienia Urząd Miasta Torunia opublikował wyjaśnienia, które prezentujemy w całości.

Czytaj dalej - kliknij poniżej:

W związku z nieprawdziwymi publikacjami prasowymi, które pojawiły się po briefingu prasowym KWW My Toruń w dn. 3.10.2018 r. informuję, że:
Konsultacje społeczne w sprawie III Etapu Budowy Trasy Średnicowej Północnej prowadzone są zgodnie z obowiązującym Regulaminem Konsultacji Społecznych. Opinia, że proces konsultacyjny jest pozorny, nie ma pokrycia w faktach, ponieważ konsultacje nie zostały podsumowane i nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia.
Ze względu na wydłużony termin przesyłania uwag drogą mailową i listową oraz dużą ilość i obszerność materiału, a także złożone dodatkowe propozycje koncepcji projektowych, potrzeba więcej czasu na dokonanie analizy zebranego materiału.
W związku z powyższym na stronie www.konsultacje.torun.pl jest dostępny raport wstępny, który zawiera zestawienie i treść zebranych uwag i propozycji. W rubryce "odpowiedź" zacytowano na razie jedynie informacje przekazywane podczas otwartego spotkania z mieszkańcami. Pozostałe zagadnienia będą omówione w pełnej wersji raportu, która będzie także zawierać podsumowanie i informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag i propozycji.
Mieszkańcy ul. Klemensa są ważnym uczestnikiem procesu konsultacyjnego i podobnie jak inni zainteresowani, będą proszeni o udział w dalszych działaniach wynikających z procedury konsultacyjnej.
Wniosek złożony przez Dom Zakonny Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela nie dotyczy budowy hotelu, ale rozbudowy domu pielgrzyma
w celu organizacji wydarzeń rożnego typu przy parafii Redemptorystów – potrzebę taką sygnalizują członkowie wspólnoty parafialnej.
W treści wniosku nie ma informacji o kilkupiętrowym charakterze rozbudowy – mowa jest o dobudowaniu parterowej części konferencyjno-gastronomicznej od strony ul. św. Józefa.
Nieprawdą jest, że miasto przymierza się do remontu Trasy Średnicowej Północnej - miasto planuję budowę nowej trasy, remontowane mogą być jedynie już istniejące trasy.
Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że miasto planuje poszerzenie i rozbudowę ulicy św. Klemensa, że powstanie tu regularna i szeroka ulica. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ulica św. Klemensa przewidziana jest jako droga lokalna, o szerokości około 6 metrów (czyli takiej jaka jest obecnie). Planowane są prace na odcinku od ul. Dobrej do wjazdu w kierunku UMK i Grunwaldzkiej .
Ulica św. Klemensa nie będzie również obciążona poprzez parkujące tam pojazdy. Miejsca parkingowe zostaną zbudowane przy okazji rozbudowy bazy sportowej UMK,
w przeważającej części będą one zlokalizowane na terenie należącym do uczelni. Zgodnie z miejscowym planem na zapleczu działek należących do Zakonu Redemptorystów planowana jest również droga, na której po stronie klasztoru powstaną miejsca do parkowania. Ich lokalizacja wynika, z umiejscowienia w pobliżu placówek oświatowych oraz świątyni.
Nieprawdą jest również, że mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją Trasy Średnicowej Północnej dopiero podczas spotkania 4 lipca. Projekty zostały opublikowane w miejskim serwisie internetowym 22 czerwca 2018 roku.
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Torunia
Anna Kulbicka-Tondel


Nie trzeba było długo czekać, a swoją odpowiedź na słowa rzeczniczki prezydenta wystosowali mieszkańcy osiedla Św. Klemensa. Jej treści prezentujemy poniżej (pisownia oryginalna):

Czytaj dalej - kliknij poniżej:

Z ogromnym zdumieniem przeczytaliśmy dzisiaj na stronie www.torun.pl wyjaśnienie pani Rzecznik dotyczące relacji z konferencji prasowej Komitetu Wyborczego My!Toruń z naszym udziałem, która odbyła się 3 października. W Wyjaśnieniu możemy przeczytać, że w mediach podano nieprawdziwe informacje.
Oto nasza odpowiedź na poszczególne wypowiedzi Pani Rzecznik
Konsultacje społeczne w sprawie III Etapu Budowy Trasy Średnicowej Północnej prowadzone są zgodnie z obowiązującym Regulaminem Konsultacji Społecznych. Opinia, że proces konsultacyjny jest pozorny, nie ma pokrycia w faktach, ponieważ konsultacje nie zostały podsumowane i nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia.
Ze względu na wydłużony termin przesyłania uwag drogą mailową i listową oraz dużą ilość i obszerność materiału, a także złożone dodatkowe propozycje koncepcji projektowych, potrzeba więcej czasu na dokonanie analizy zebranego materiału.
Ponieważ raportu ze spotkania nie było w regulaminowym terminie i nie było ŻADNEJ informacji o tym dlaczego nie został w terminie sporządzony, czy i kiedy powstanie, uzasadnione jest stwierdzenie o NIEREGULAMINOWYM prowadzeniu konsultacji.
Jeżeli słyszymy, że na nasze uwagi jest za późno (a tak było na spotkaniu 4 lipca), to trudno nie uznać konsultacji za pozorne.
W związku z powyższym na stronie www.konsultacje.torun.pl jest dostępny raport wstępny, który zawiera zestawienie i treść zebranych uwag i propozycji. W rubryce "odpowiedź" zacytowano na razie jedynie informacje przekazywane podczas otwartego spotkania z mieszkańcami. Pozostałe zagadnienia będą omówione w pełnej wersji raportu, która będzie także zawierać podsumowanie i informację o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag i propozycji.
W raporcie wstępnym możemy przeczytać następujące NIEPRAWDZIWE informacje:
"PYTANIE: Po co ma być betonowana ulica św. Klemensa?" ODPOWIEDŹ: Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy."
PYTANIE: Jestem mieszkanką osiedla św. Klemensa. Czy las ma być zabetonowany? Czy miasto ma za dużo pieniędzy na absurdalne inwestycje, które zniszczą nasze osiedle? To jest zakątek szczególny w naszym mieście, teren rekreacyjny, miejsce spacerów. Nie można burzyć takiego zakątka" ODPOWIEDŹ:Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy."
"PYTANIE:Jestem mieszkańcem ul. Dobrej, po co ponosić koszty związane z wycinką drzew na ul. Klemensa, kiedy dalej jest droga polna, jesteśmy zadowoleni z układu komunikacyjnego w tej okolicy, po co to zmieniać?"
ODPOWIEDŹ: Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu Na ulicy św. Klemensa na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. św. Józefa leżą obecnie płyty betonowe, nie powiększamy szerokości tej ulicy.
Jak widać na 3 nasze pytania usłyszeliśmy tę samą odpowiedź, która jest nieprawdziwa. Na ulicy św. Klemensa na tyłach naszych domów jest leśny dukt, nie ma tam płyt betonowych, więc ulica byłaby ZBUDOWANA a nie POWIĘKSZONA. Dla ucięcia spekulacji załączamy fotografię

Mieszkańcy Osiedla Klemensa Uczestniczący w Konferencji Prasowej KW My!Toruń

Mieszkańcy ul. Klemensa są ważnym uczestnikiem procesu konsultacyjnego i podobnie jak inni zainteresowani, będą proszeni o udział w dalszych działaniach wynikających z procedury konsultacyjnej.
Wniosek złożony przez Dom Zakonny Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela nie dotyczy budowy hotelu, ale rozbudowy domu pielgrzyma
w celu organizacji wydarzeń rożnego typu przy parafii Redemptorystów – potrzebę taką sygnalizują członkowie wspólnoty parafialnej.
Jesteśmy członkami wspólnoty parafialnej, niczego się nie domagaliśmy, o niczym nie byliśmy informowani, a jesteśmy w kościele co tydzień.
W treści wniosku nie ma informacji o kilkupiętrowym charakterze rozbudowy – mowa jest o dobudowaniu parterowej części konferencyjno-gastronomicznej od strony ul. św. Józefa.
Nieprawdą jest, że miasto przymierza się do remontu Trasy Średnicowej Północnej - miasto planuję budowę nowej trasy, remontowane mogą być jedynie już istniejące trasy.
Relacjonowano ustne wypowiedzi uczestników spotkania. Osoba mówiąca o "remoncie" przejęzyczyła się mając na myśli "rozbudowę" istniejącego już odcinka. Ten komentarz jest po prostu złośliwy, a to Magistratowi nie uchodzi.
Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że miasto planuje poszerzenie i rozbudowę ulicy św. Klemensa, że powstanie tu regularna i szeroka ulica. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ulica św. Klemensa przewidziana jest jako droga lokalna, o szerokości około 6 metrów (czyli takiej jaka jest obecnie). Planowane są prace na odcinku od ul. Dobrej do wjazdu w kierunku UMK i Grunwaldzkiej .
Nieprawda, obecnie jest to wąska droga. Planowane jest zabranie naszych ogródków na terenach dzierżawionych od miasta. Doprowadzenie obszaru od strony ulicy św. Klemensa do występującego tu obecnie zazielenienia (roślinność zielna, krzewy i drzewa) wymagało ze strony mieszkańców działań podejmowanych przez okres wielu lat – nasadzenia, podlewanie, podstawowa pielęgnacja. Po czterdziestu latach udało się utworzyć wzdłuż posesji przy ulicy Dobrej od strony ulicy św. Klemensa pas zieleni będący znakomitym siedliskiem dla drobnego ptactwa oraz o bardzo bogatej entomofaunie. Wiosenne kwitnienie ałyczy ściąga w ten rejon pszczoły oraz inne owady zapylające, między innymi znaczne ilości trzmieli. Ich obecność przez cały sezon wegetacyjny świadczy o tym, że znalazły one tutaj znakomite siedlisko dla swojego bytowania i rozwoju. W dobie walki o utrzymanie populacji i działań na rzecz tej grupy owadów znaczenie takiego pasa zieleni odgrywa niebagatelną rolę. Na terenie ogórdków rosnie zabytkowy dąb, który po wytyczyeni tam jezdni i chodnika uschnie. Wśród ptaków należy przede wszystkim zwrócić uwagę na gniazdowanie sikor oraz kosów. Teren jest chętnie nawiedzany także przez inne gatunki ptaków śpiewających a także coraz rzadsze w naszym regionie wróble.W przypadku zniszczenia tego terenu i wybudowania drogi dojdzie do bezpowrotnej utraty tego cennego siedliska przyrodniczego. Żadne działania ze strony włodarzy miasta nie zapewnią jego odtworzenia.
Ulica św. Klemensa nie będzie również obciążona poprzez parkujące tam pojazdy. Miejsca parkingowe zostaną zbudowane przy okazji rozbudowy bazy sportowej UMK,
w przeważającej części będą one zlokalizowane na terenie należącym do uczelni. Zgodnie z miejscowym planem na zapleczu działek należących do Zakonu Redemptorystów planowana jest również droga, na której po stronie klasztoru powstaną miejsca do parkowania. Ich lokalizacja wynika, z umiejscowienia w pobliżu placówek oświatowych oraz świątyni.
Co to znaczy "w przeważającej części"? (Miejsca parkingowe zostaną zbudowane przy okazji rozbudowy bazy sportowej UMK, w przeważającej części będą one zlokalizowane na terenie należącym do uczelni). A gdzie będzie pozostała część?.
Nieprawdą jest również, że mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją Trasy Średnicowej Północnej dopiero podczas spotkania 4 lipca. Projekty zostały opublikowane w miejskim serwisie internetowym 22 czerwca 2018 roku.
Informacje zawarte na stronie www.konsultacje.torun.pl przed zebraniem zostały opisane językiem niejasnym dla laika, podobnie jak załączone tam plany. Studiowaliśmy je z sąsiadami i nie potrafiliśmy zrozumieć co i i gdzie ma powstać. Dopiero podczas spotkania 4 lipca, a wiec niecałe 2 tygodnie później większość z nas zrozumiała co jest na tych mapach.
Taki ton wypowiedzi Pani Rzecznik nie przekonuje nas o deklarowanym traktowaniu nas jako "ważnego czynnika procesu konsultacyjnego". Mamy nadzieję, że to się zmieni
Mieszkańcy Osiedla Klemensa Uczestniczący w Konferencji Prasowej KW My!Toruń

Zobacz też: Spod ekranu: Kler

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

j
jajakobyły

Wy sobie pogadajcie, my i tak zrobimy jak chcemy. Na tym zarobimy my i nasi znajomi. Ot co. Taka działa PZPR...

j
jajakobyły

Beton PZPR leje wszędzie beton... i ma w d**** mieszkańców którzy mają swoje zdanie.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3