Matura 2021. Dziś matematyka rozszerzona. Oto arkusze CKE i odpowiedzi! Poznaj najnowsze przecieki [11.05.2021]

red.
Matura 2021 z matematyki rozszerzonej. Sprawdź arkusze CKE: pytania, odpowiedzi, rozwiązania zadań!
Matura 2021 z matematyki rozszerzonej. Sprawdź arkusze CKE: pytania, odpowiedzi, rozwiązania zadań! Fot. Jacek Smarz
Matura 2021: matematyka rozszerzona. Sprawdź arkusze CKE: pytania, odpowiedzi, rozwiązania zadań! Maturalny maraton trwa w najlepsze. 11 maja abiturienci przystąpili do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co zawierała tegoroczna matura z matematyki rozszerzonej? Prezentujemy arkusze CKE i odpowiedzi z egzaminu. Przed maturzystami było trudne zadanie, bowiem po raz kolejny matura 2021 odbywa się w reżimie sanitarnym. Dotychczas jednak wielu oceniało poziom trudności na niezbyt wysoki. Jak jest z matematyką rozszerzoną? Oto arkusze CKE i rozwiązania zdań.

Matura 2021: matematyka rozszerzona. Sprawdź arkusze CKE: pytania, odpowiedzi, rozwiązania zadań

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 9:00. Egzamin trwał 180 minut. Publikujemy arkusze CKE z egzaminu. Jeśli chcecie poznać pytania, odpowiedzi, rozwiązania zadań, koniecznie kliknijcie poniżej!

Zobacz arkusz na kolejnych slajdach. Odpowiedzi już wkrótce w podpisach pod zdjęciami. >>>Prosimy o odświeżanie strony co kilka minut

Matura 2021 matematyka ROZSZERZENIE. Arkusz pytań i odpowied...

MATURA 2021: matematyka - część podstawowa - arkusze tutaj

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Czy w tym roku maturzyści będą mieli się czego obawiać podczas egzaminu z matematyki? Niedługo dowiemy się szczegółów.

MATURA 2021: matematyka - część podstawowa - arkusze tutaj

Matura 2021 matematyka - poziom podstawowy. Początek w środę, 5 maja, o godzinie 9.

Matura 2021 matematyka PODSTAWA. Arkusz pytań CKE i odpowied...

PIERWSZE ODPOWIEDZI PUBLIKUJEMY NA BIEŻĄCO W GALERII POD KOLEJNYMI ZDJĘCIAMI ARKUSZA CKE >>> PROSIMY O ODŚWIEŻANIE STRONY CO KILKA MINUTPRZESUŃ STRZAŁKĄ W PRAWO, SĄ JUŻ ODPOWIEDZI DO MATURY!Matura 2020 z matematyki. Zobacz arkusz pytań CKE i odpowiedzi z 9 czerwca. Na echodnia.eu odpowiedzi do zadań z matematyki.

Matura 2020 MATEMATYKA [PODSTAWA]. Odpowiedzi, rozwiązania i...

Takie tematy wybierali uczniowie na maturze 2021

W tym roku na maturze 2021 do wyboru uczniowie mieli trzy tematy: dwa dotyczące rozprawki, trzeci - interpretacji wiersza. Z relacji maturzystów wynika, że matura z języka polskiego nie sprawiła im problemów, a tematy były przyjazne

Jak mówią maturzyści, w pierwszym z tematów maturalnych trzeba było rozważyć, czy ambicja ułatwia osiągnięcie celu. Należało się oprzeć na "Lalce" Bolesława Prusa oraz wybranym utworze.

Drugi temat dotyczył miasta - czy jest ono przyjazne, czy wrogie wobec człowieka. Punktem wyjścia była "Ziemia obiecana" Władysława Reymonta. Uczniowie nie musieli znać całej powieści, mogli bowiem oprzeć się na załączonym fragmencie tekstu powieści.

Nieoficjalne informacje już w czasie egzaminu

Pierwsze przecieki o tematach na maturze 2021 z języka polskiego pojawiły się w sieci już podczas egzaminu.

Kiedy odbędą się matury 2021?

Egzamin maturalny w terminie głównym odbędzie się w maju, w terminie dodatkowym w czerwcu, a w terminie poprawkowym - w sierpniu. Ci, którzy zdawać będą w maju i czerwcu, swoje wyniki poznają 5 lipca. Osoby poprawiające jeden z egzaminów dowiedzą się czy zdały 10 września.

Termin główny:

 • 4 maja - język polski
 • 5 maja - matematyka
 • 6 maja - język angielski

Termin dodatkowy:

 • 1 czerwca - język polski
 • 2 czerwca - matematyka
 • 7 czerwca - język angielski

Termin poprawkowy

 • 24 sierpnia

Matura 2021. Te lektury pojawiały się na maturze dotychczas

Przypomnijmy, co pojawiało się na maturze z polskiego w ubiegłych latach:

 • Matura z polskiego 2020: "Wesele", "Daremne",
 • Matura z polskiego 2019: "Dziady", cz. III, "Pan Tadeusz", "Samotność",
 • Matura z polskiego 2018: "Lalka", "Noce i dnie",
 • Matura z polskiego 2017: "Ziemia, planeta ludzi", "Słyszę czas",
 • Matura z polskiego 2016: "Dziady", cz. IV, "Dałem słowo",
 • Matura z polskiego 2015: "Lalka", "Ta jedna sztuka",
 • Matura z polskiego 2014: "Potop", "Wesele",
 • Matura z polskiego 2013: "Gloria victis", "Mazowsze" i "Przedwiośnie",
 • Matura z polskiego 2012: "Dziady", "Lalka" i "Ludzie bezdomni".

Matura 2021. Jak wyglądają zadania na arkuszach na maturze z polskiego?

TEKST 1 – zadania od 1 do 7:

 • Oceń prawdziwość stwierdzeń (P/F),
 • Rozstrzygnij, czy z tekstu 1 wynika, że…,
 • Uzupełnij podane zdania,
 • Wyjaśnij sens sformułowania…,
 • Wyjaśnij sformułowanie…,
 • Przyporządkuj funkcje do poszczególnych zdań,
 • Wskaż cechy języka autora tekstu,
 • Podaj autora i tytuł tekstu.


TEKST 2 – zadania od 8 do 13:

 • Sformułuj argument,
 • Wyjaśnij, na czym polega…,
 • Sformułuj argumenty uzasadniające przekonanie autora tekstu,
 • Dokończ zdanie,
 • Uzupełnij tabelę,
 • Napisz streszczenie tekstu liczące 40-60 słów.

PRACA PISEMNA – zadanie 14:
Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie:
a) Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,

b) Zinterpretuj podany utwór.

MATURA 2021: język polski - część podstawowa i rozszerzona - arkusze tutaj

Matura 2021 język polski PODSTAWA. Arkusz pytań CKE, temat r...

Materiał będzie na bieżąco aktualizowany. Odpowiedzi będą się pojawiać po godz. 14.Tu znajdziecie ODPOWIEDZI DO MATURY Z POLSKIEGO >>>

Matura 2021: język polski, poziom podstawowy. ARKUSZ CKE, OD...

Matura 2021. Język polski

 • egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej,
 • czas trwania: 170 minut,
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym: część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach), część 2: wypracowanie – 50 pkt.,
 • trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego,
 • jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matura 2021. Matematyka

 • egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów),
 • czas trwania: 170 minut,
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte,
 • liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

Matura 2021. Język obcy

 • egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych,
 • oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
 • czas trwania: 120 minut.
 • za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte,
 • część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe

 • egzamin przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej,
 • w przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych,
 • przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

Kto nie może wziąć udziału w egzaminach?

 • Na egzaminy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Zdający i nauczyciel nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub sama jest objęta kwarantanną.
 • Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. jest niepełnosprawne.

Czy podczas egzaminu trzeba będzie mieć maseczkę?

 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów. Podczas wpuszczania ich do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
 • Członkowie zespołu nadzorującego podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.


Środki dezynfekujące w szkole podczas egzaminu

Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego materiału egzaminacyjnego np. słownika, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym przy tym materiale. Zdający muszą używać go, jeśli korzystają z materiału.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie