Narodowy Spis Powszechny 2021 – kogo obejmuje, terminy, loteria, pytania i kara za brak udziału

Materiał informacyjny URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY
Od 1 kwietnia w całej Polsce prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Odpowiadamy na najczęstsze pytania związane ze spisem: do kiedy trwa spis, dlaczego należy się spisać, co nam grozi jeśli się nie spiszemy i co możemy wygrać w loterii dla uczestników spisu?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 realizowany jest w całej Polsce od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

KOGO OBEJMUJE SPIS POWSZECHNY?

Każda osoba mieszkająca w Polsce jest zobowiązana do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym – bez względu na obywatelstwo, miejsce zameldowania, wiek czy stan zdrowia.

Badaniem objęci są:

 • Polacy mieszkający w Polsce
 • Cudzoziemcy mieszkający na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani)
 • Polacy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce
 • Osoby bezdomne (bez względu na narodowość)


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SPISIE POWSZECHNYM?

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • wypełniając ankietę przez internet na stronie spis.gov.pl
 • dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99
 • odwiedzając punkt spisowy zlokalizowany w urzędach miast i gmin oraz w urzędzie statystycznym i jego oddziałach

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi (dzwoniąc z numeru 22 82 88 888), w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu
telefonicznego.

Jak spisać się przez internet?

Samospis internetowy odbywa się za pomocą aplikacji na stronie spis.gov.pl.

Logowanie do aplikacji do samospisu odbywa się z użyciem kilku metod:

 • logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej,
 • z użyciem PESEL oraz nazwiska rodowego matki – tu konieczne będzie też zdefiniowanie własnego hasła – w sytuacji gdy osoba wypełnia formularz w wielu sesjach pracy, dostęp do formularza podczas kolejnego logowania będzie wymagał podania numeru PESEL oraz hasła znanego wyłącznie temu użytkownikowi,
 • cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL konieczne jest podanie adresu e-mail i zdefiniowanie hasła dostępu do konta. Na adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego otwarcie będzie wymagane do aktywacji konta. Osoby posiadające tego rodzaju konto mogą logowań się wielokrotnie, podając e-mail oraz hasło.

Jak spisać się przez telefon?

Osoby, które nie mogą spisać się przez internet, mogą skorzystać z infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej pod numerem: 22 279 99 99. Infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 (z wyłączeniem dni świątecznych).

Jak spisać się w punkcie do samospisu?

W województwie kujawsko-pomorskim można spisać się osobiście w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy oraz w jego oddziałach – po wcześniejszym umówieniu się przez telefon:

 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy - 539 671 457
 • Oddział w Toruniu - 539 671 358
 • Oddział we Włocławku - 532 457 450
 • Oddział w Inowrocławiu - 533 304 766

Można również skorzystać z punktów do samospisu w Gminnych Biurach Spisowych.

Jak będzie wyglądał kontakt ze strony rachmistrza spisowego?

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi (dzwoniąc z numeru 22 82 88 888), w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu telefonicznego.

JAKIE PYTANIA SĄ W SPISIE POWSZECHNYM?

W formularzu spisowym znajduje się osiem bloków tematycznych:

 • Charakterystyka demograficzna osób
 • Aktywność ekonomiczna osób
 • Poziom wykształcenia
 • Niepełnosprawność
 • Migracje wewnętrzne i zagraniczne
 • Charakterystyka etniczno-kulturowa
 • Gospodarstwa domowe i rodziny
 • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych

Pełną listę pytań w Narodowym Spisie Powszechnym można znaleźć TUTAJ.

Działanie aplikacji testowej można przetestować w wersji demo.

Uwaga:
W spisie nie ma pytań dotyczących zarobków, oszczędności, numeru konta, posiadanego samochodu i innych związanych ze statusem materialnym!

DLACZEGO UDZIAŁ W SPISIE JEST OBOWIĄZKOWY?

Do czego potrzebne są dane ze spisu powszechnego?

 • Ministerstwo Finansów na ich podstawie planuje kwoty dotacji dla gmin
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki kształtuje na ich podstawie politykę w zakresie oświaty
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii planuje na ich podstawie zagospodarowanie regionu
 • Na podstawie danych ze spisu gminy mogą ubiegać się o pomoc na wsparcie inwestycji
 • Zweryfikowane dane pomaga przedsiębiorcom ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich
 • Inwestorzy zagraniczni analizują te dane poszukując nowych rynków

Narodowy Spis Powszechny - kara

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym, osoby odmawiające wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlegają grzywnie w wysokości do 5 tys. zł. Za przekazanie danych niezgodnych z prawdą również grozi grzywna, a także kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat.

LOTERIA NSP 2021 - Dlaczego WARTO się spisać?

Wszyscy biorący udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w formie samospisu mogą wziąć udział w losowaniu cennych nagród.
Osoby, które zarejestrują na stronie loterii loteria.spis.gov.pl unikatowy kod otrzymany po zakończeniu samospisu, wezmą udział w loterii, w której będzie można wygrać samochody Toyota Yaris (16 samochodów – po 1 w każdym województwie) i karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł. Losowania odbywają się cyklicznie, więc im wcześniej się spiszemy, tym częściej nasze zgłoszenie będzie brane pod uwagę w losowaniu.

Więcej informacji na temat loterii i zgłoszeń na loteria.spis.gov.pl.

WAŻNA INFORMACJA

W związku z sygnałami od respondentów odnośnie ponownego otrzymania 10-znakowych kodów do loterii NSP 2021 informujemy, że uruchomione zostało rozwiązanie pozwalające na podejrzenie przez respondenta już wygenerowanego przez siebie kodu do loterii lub jego wygenerowanie jeżeli nie zostało to wykonane za pierwszym razem w aplikacji do generowania kodów. W tym celu konieczne będzie ponowne zalogowanie się do aplikacji spisowej, przy czym nie będzie już dostępne wypełnianie danych spisowych, tylko na końcu możliwe będzie skorzystanie z aplikacji do generowania kodów.
Zastosowana metoda ponownego logowania w celu podejrzenia lub wygenerowania kodu musi być taka sama jak przy pierwszym wypełnianiu danych spisowych.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 - SZCZEGÓŁY

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie kujawsko-pomorskim można znaleźć na stronie Urzędu Statystycznego.

Materiał oryginalny: Narodowy Spis Powszechny 2021 – kogo obejmuje, terminy, loteria, pytania i kara za brak udziału - Gazeta Pomorska