Płaca minimalna 2019. Nowa najniższa krajowa. Wynagrodzenie...

Płaca minimalna 2019. Nowa najniższa krajowa. Wynagrodzenie BRUTTO I NETTO. Najniższa płaca od 1.01.2019. Jaka stawka za godzinę? 14.11.2018

SN, JM, AIP

Dziennik Bałtycki

Aktualizacja:

Dziennik Bałtycki

Płaca minimalna 2019. Nowa najniższa krajowa. Wynagrodzenie BRUTTO I NETTO. Najniższa płaca od 1.01.2019. Jaka stawka za godzinę? 14.11.2018

©123rf

Płaca minimalna 2019. Ile będzie wynosić nowa najniższa krajowa pensja w przyszłym roku? 2250 zł - taką pensję minimalną przegłosował we wtorek, 11.09.2018 rząd! Stawka godzinowa ma wynieść 14,50 zł brutto. Czy najniższa płaca w 2019 jest zadowalająca?
Płaca minimalna 2019. Nowa najniższa krajowa. Wynagrodzenie BRUTTO I NETTO. Najniższa płaca od 1.01.2019. Jaka stawka za godzinę? 14.11.2018

©123rf

Płaca minimalna 2019. Jaka najniższa pensja od 1.01.2019 roku? Decyzja rządu2250 złotych brutto - tyle wynosić będzie od 2019 roku płaca minimalna! We wtorek, 11 września 2018 roku rząd przegłosował tę kwotę na swoim posiedzeniu. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł. Decyzję odnośnie wysokości pensji minimalnej premier Morawiecki ogłosił w Idzikowicach koło Łodzi.

Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie najniższe wynagrodzenie?


Propozycja rządu dot. wysokości płacy minimalnej w 2019 r. to 2220 zł. To o 5,7 proc. i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,70 do 14,50 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką propozycję rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.Płaca minimalna 2019 kwota. Ile za godzinę?Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę z obecnych 2100 do 2220 złotych wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych z 13,70 do 14,50 zł. Co ważne, w relacji do prognozowanego w 2019 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,6%.
Płaca minimalna 2019 a budżet państwaWedług szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2220 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę) o ok. 215 mln zł w skali roku. Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,5 mln osób, a zarazem 13% ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty.

Płaca minimalna 2019. Minimalna stawka godzinowaOd 1 stycznia 2017 roku wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto. Od stycznia 2019 roku miałaby wzrosnąć do poziomu 14,50 zł.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Rząd przewiduje wzrost wydajności pracy o 3,1 proc w 2018 r. i o 3,5 w 2019 r. oraz inflację 2,3 proc. w 2018 i 2019 roku. Biorąc to pod uwagę proponujemy wzrost minimalnej płacy w przyszłym roku o 5,6 proc., w stosunku do 2018 r,, co oznacza wzrost z 2100 zł w tym roku do 2217 zł w roku przyszłym.

Szybszy wzrost płacy minimalnej będzie możliwy pod warunkiem podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz wzrostu inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne, co zaowocuje wzrostem produktywności. Niestety, ze względu na ryzyko związane z nieprzewidywalną polityką gospodarczą i częstymi zmianami prawa, inwestycje przedsiębiorstw pozostają na poziomie najniższym w naszym regionie.Prawo o płacy minimalnej


Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

Komentarze (38)

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Dominik

Dominik (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1

W tytule jest 14,5 a w opisie 14,7 to ile w końcu?

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Wypłata

Ewa (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 7

Polak powinien minimalna płaca 2000netto a tu nic ciągle się daje tym co mają więcej.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Zenada

Polak (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1

Jestesmy w unni to granda dawac tak glodowe staeki

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Wypłata

Ewa (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 2 / 2

To tak mało ta płaca minimalna , Polska nie dogoni inne kraje.


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Oj Ewka Ewka

Ekonomista (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1 / 6

To nie płaca minimalna wyznacza cel, a rozwój gospodarczy. Jeszcze niedawno w Niemczech nie było płacy minimalnej co oznaczało, że przykładowo kierownik mógł zarabiać 0,01 € na miesiąc. Patrząc na...rozwiń całość

To nie płaca minimalna wyznacza cel, a rozwój gospodarczy. Jeszcze niedawno w Niemczech nie było płacy minimalnej co oznaczało, że przykładowo kierownik mógł zarabiać 0,01 € na miesiąc. Patrząc na tempo wzrostu jestem spokojny o Polskę. Gonimy inny kraje szybciej niż zakładaliśmy. Już teraz mówi się o Polsce "Nowe Niemcy".zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
za Po ty było super 5 zł/h

niepartyjny satanista (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 5 / 8

Gdzie te czasy jak za PO ludzie mieli 3 do 5 zł na godzinę ? Jak mówił wtedy ryży "teraz to chooj ,benzyna może być i po 6 zł/litr " Piękne czasy . Albo cytat p.Bieńkowskiej "tylko debile robią...rozwiń całość

Gdzie te czasy jak za PO ludzie mieli 3 do 5 zł na godzinę ? Jak mówił wtedy ryży "teraz to chooj ,benzyna może być i po 6 zł/litr " Piękne czasy . Albo cytat p.Bieńkowskiej "tylko debile robią za mniej niż 6 tyś /miesiąc . Piękne czasy .zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
A gdzie w obiecana wysługa lat?????

Gość (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 10 / 5

Wszyscy którzy pracują w budżecie wiedzą jak państwo oszukuje nas z płacą. Otrzymujemy wynagrodzenie najniższą krajową ido tego wliczoną wysługę lat. To nasz rząd dorabia się naszym kosztem!!!!


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Wysługa

Ewa (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 9 / 1

Dalej nas oszukują w moim zakładzie wysluge wliczają w najniższa krajową nie jak inni wynagrodzenie i wysluga jesteśmy oszukiwani stratny ponad 300zl czas zająć się tym i stworzyć ustawę która da...rozwiń całość

Dalej nas oszukują w moim zakładzie wysluge wliczają w najniższa krajową nie jak inni wynagrodzenie i wysluga jesteśmy oszukiwani stratny ponad 300zl czas zająć się tym i stworzyć ustawę która da nam naprawdę podwyżki a nie tylko obiecuję a każdy robi znas debili. Żeby dostać pomoc z opieki czy samotna matka 500+ to przekraczamy aby dostać pożyczkę zarabiamy za mało. Przecież te pieniądze staż lat wypracowany to moje pieniądze powinno się wyliczać dodatkowo do tej już najniższej krajowej a nie jak teraz mam 1750+360 wyslugi i jest najniższa a powinno być 2200+360 to już coś zróbcie coś bo to kradzież w biały dzień. zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
www.CashPay40.Com

Hayley Moubray (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1 / 10

Zarabiam od 8357 do 10642 dolarów tygodniowo i wiesz, że to najprostsza praca, o której słyszałem. Muszę po prostu natknąć się na niektóre strony internetowe i moja praca jest kompletna. Mogę...rozwiń całość

Zarabiam od 8357 do 10642 dolarów tygodniowo i wiesz, że to najprostsza praca, o której słyszałem. Muszę po prostu natknąć się na niektóre strony internetowe i moja praca jest kompletna. Mogę pracować z dowolnego miejsca w dowolnym momencie, ciesząc się moim życiem i uwielbiam to robić. Możesz też zrobiić to samo, ...

odwiedzając tę stronę .......... ➥➥ ➥ ➥➥ www.CashPay40.Comzwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
milioner ?

biedak (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 7

Jeżeli tyle zarabiasz , to po kiego H szukasz frajerów ? :)

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
ZAPYTANIE

JANA (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 6 / 3

Mam 40lat stażu , pracuje w szkole na stanowisku sprzątaczki. Zasadnicza stawka w moim przypadku to 1924 zł . Gdyby nie 20% stażowego nie miałabym najniższej krajowej stawki . Czy kodeks pracy...rozwiń całość

Mam 40lat stażu , pracuje w szkole na stanowisku sprzątaczki. Zasadnicza stawka w moim przypadku to 1924 zł . Gdyby nie 20% stażowego nie miałabym najniższej krajowej stawki . Czy kodeks pracy zezwala na wliczanie stażu który przecież jest wypracowany przez lata) do stawki zasadniczej ?Gdzie można się zwrócić z tym pytaniem , aby otrzymać fachową odpowiedz ?zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Kombinatorzy

Nowak M. (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 4

Robotnik ma żyć opłacić a panowie za pieniądze podatników być osobą reprezentacyjnym dać wszystkim politykom najniszkrajową a zobaczyć czy będą się żreć o władze

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
To proste

. (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 3

Liczy się całość poborów. Cała pensja musi przekraczać minimum, a nie poszczególne składniki. I to dla całego etatu, bo pół etatu to pół minimalnej.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Minimum

Brak (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 2 / 7

Płaca minimalna musi rosnąć bo wraz ze wzrostem PKB bo jest to zapisane w Konstytucji.Nie może być niższy wzrostniż 100 zł .120 zł to minimum żadna lask a.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Co z dod.Stażowym!?!

Pracownik budżetówki (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 25 / 16

Pracuje w urzedzie od 20 lat! na reke mam 1710 w tym 20procent stazowego! Mam skonczone studia, kursy itp. Pan portier czy młoda referentka po studiach, która wchodzi w zawód ma tyle samo lub...rozwiń całość

Pracuje w urzedzie od 20 lat! na reke mam 1710 w tym 20procent stazowego! Mam skonczone studia, kursy itp. Pan portier czy młoda referentka po studiach, która wchodzi w zawód ma tyle samo lub 10-20zł mniej.. czy to jest sprawiedliwe? Wielu ludzi przez taką sytuacje jest zdemotywowanych do pracy lub odchodzi.. Czekamy na wyłączenie dodatku stazowego od wielu lat! Liczymy, że już od stycznia 2019roku to sie zmieni!!zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Zawsze można iść do pracy

Kurczak Mały (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 6 / 3

na produkcję
Na kasę do marketu
Gdziekolwiek
Aaaaalee
Tam trzeba pracować i już jest problemem

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
To ja ...

efir (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 10 / 2

Tylko 1710 na rękę? Ale zapewne to tylko goła pensja. W budżetówce oczywiście nie wszędzie, ale są 13, nagrody, grusze, bony, paczki. Z tego może się uzbierać całkiem spora sumka. Dajmy na to 1100...rozwiń całość

Tylko 1710 na rękę? Ale zapewne to tylko goła pensja. W budżetówce oczywiście nie wszędzie, ale są 13, nagrody, grusze, bony, paczki. Z tego może się uzbierać całkiem spora sumka. Dajmy na to 1100 zł grusza, 13 - 1710, nagroda 600, nagroda 1200 na rękę, bony 400 zł i mamy już rocznie ok. 5000 zł na rok. To razem wyjdzie o ok. 400 zł więcej na miesiąc. 1710+400=2110 netto. Co i tak moim zdaniem jest kwota śmiesznie niską.
Minimum to powinno być 2500 netto gołej pensji.zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
odp

leo (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 6 / 10

To i tak masz za dużo!!!

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Co z dod.Stażowym!?!

prl (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 19 / 12

zmień prace proste , tylko nie będzie picia kawki i siedzenia na d..e tylko prawdziwa praca

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Warto zobaczyć

Wideo