Płaca minimalna 2019. Ile wynosi? Praktycznie co roku w Polsce wzrasta jej wysokość. Nie inaczej jest tym razem. Rada Ministrów na posiedzeniu we wrześniu ubiegłego roku zadecydowała o ponownym podniesieniu najniższego wynagrodzenia. Ile wyniesie w 2019 roku minimalne wynagrodzenie? Na jaką kwotę można liczyć? Co wzrośnie wraz z płacą minimalną 2019?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że wzrost płacy minimalnej w 2019 r. oznacza również zmiany w wysokości innych świadczeń. To efekt powiązań ustawowych. Przez wzrost płacy minimalnej 2019 wzrośnie między innymi dodatek za pracę w nocy, odszkodowanie za mobbing czy odprawa.

Płaca minimalna 2019. Ile na rękę?

Zgodnie z przepisami płaca minimalna na 2019 r. musiała zostać ustalona przez Radę Ministrów do 15 września. We wtorek, 11 września, odbyło się posiedzenie Rady Ministrów i zapadła decyzja w sprawie najniższego wynagrodzenia.

Cieszę się, że wraz z nowym rokiem minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta o 150 zł więcej niż w roku poprzednim i o 500 zł więcej w porównaniu z rokiem 2015 - mówi Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZOBACZ TEŻ

Płaca minimalna brutto i netto

Od 2019 roku płaca minimalna brutto wzrośnie o 150 zł - z 2100 zł do 2250 zł.

A ile dostaniemy na rękę?
Jeśli otrzymujemy minimalne wynagrodzenie, to po odliczeniu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy, na nasze konto wpłynie pensja netto, czyli według nowych stawek będzie to ok. 1634 zł. Od 1 stycznia 2019 r. minimalna płaca stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na rok 2019.

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia archiwum Polska Press

Co wzrośnie wraz z płacą minimalną 2019?

Podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku jest równoznaczne z wyższym wynagrodzeniem dla 1,5 mln Polaków. Według danych GUS, właśnie tyle osób w naszym kraju ma wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Jest to około 13% procent łącznej liczby pracowników.

ZOBACZ TEŻ:

Płaca minimalna ma wpływ na szereg innych świadczeń czy kar. Świadczenia powiązane z płacą minimalną (za Dziennik Gazeta Prawna):

 • Maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym wyliczane jest na podstawie 15 krotności płacy minimalnej. W tym roku wyniesie zatem 33 750 złotych
 • Maksymalna wysokość świadczenia szkoleniowego (osoba zwolniona z pracy) - 4500 zł
 • Opłata za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej 787,50 zł
 • Najniższe odszkodowanie z tytułu mobbingu również jest powiązane z pensją minimalną. W tym roku będzie wynosiło 2250 złotych
 • Ubezpieczenia na preferencyjnych zasadach: emerytalne - 131,76 zł, rentowe - 54 zł i chorobowe 16,54 zł
 • Stawka dodatku za prace w porze nocnej - 2,56 zł
 • Minimalna podstawa zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za czas choroby 1941,52 zł
 • Podstawa wymiaru składek dla osób korzystających z urlopu wychowawczego - 2250 zł
 • Egzamin wstępny na aplikację radcowską i adwokacką - 1125 zł
Płaca minimalna wzrosła w ostatnich 10 latach o 1 tysiąc złotych archiwum Polska Press

Płaca minimalna - co to takiego

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, określający stawkę za pracę godzinową oraz stawkę za pracę w określonym wymiarze czasu - najczęściej pensja miesięczna). W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie przez państwo na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że będąc zatrudnionym legalnie na umowę o pracę nie można zarobić poniżej określonego przez państwo poziomu.

ZOBACZ TEŻ:

Płaca minimalna przy umowie zlecenie

A umowa zlecenie? W tym przypadku płaca minimalna nie obowiązuje, ale obowiązuje tzw. minimalna stawka godzinowa, co oznacza, że pracodawca nie może zapłacić za godzinę pracy mniej niż wynosi kwota określona przez państwo. Obecnie jest to 14,70 zł.

Płaca minimalna. Jak rosła przez ostatnich 10 lat

Wysokość płacy minimalnej regulowana jest przez ustawę z dnia 10 października 202 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Najniższe wynagrodzenie stanowi około 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Jak kształtowała się wysokość płacy minimalnej na przestrzeni lat?

 • 2019 r. - 2250 zł
 • 2018 r. - 2100 zł
 • 2017 r. - 2000 zł
 • 2016 r. - 1850 zł
 • 2015 r. - 1750 zł
 • 2014 r. - 1680 zł
 • 2013 r. - 1600 zł
 • 2012 r. - 1500 zł
 • 2011 r. - 1386 zł
 • 2010 r. - 1317 zł
 • 2009 r. - 1276 zł

POLECAMY: