1. Nowości Dziennik Toruński
  2. Komunikaty
  3. Wspólnota Mieszkaniowa...
Wróć do listy komunikatów

Wspólnota Mieszkaniowa Słupsk ul.Krzywoustego 14 Ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu budynku Wspólnoty

                                                       Specyfikacja i przedmiar robót do odbioru w biurze Administratora

SM „NOWA” w Słupsku przy ul. Władysława  IV 9

Oferty należy składać do 16.03.2020 do godz. 1500 

Informacje Tel 59/8431907

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru  oferty  oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.