Zarobki w OSP budzą sporo kontrowersji. W całej Polsce działa ponad 16 tys. jednostek OSP. Strażacy nie tylko walczą z pożarami czy skutkami klęsk żywiołowych, lecz także wspierają mieszkańców. W szczególności w dobie koronawirusa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych zasługuje na wyrazy uznania. Dostarczanie posiłków, rozwożenie maseczek, bezpłatne ozonowanie aut - to tylko niektóre z działań podejmowanych przez OSP w czasie pandemii. Nie każdy wie, że strażacy za swoją działalność otrzymują ekwiwalent. Zobaczcie, ile dostają członkowie OSP za udział w akcji ratowniczej. Oto zarobki strażaków-ochotników.

Zobacz galerię
Zobacz wideo: Duże zmiany w prawie drogowym od czerwca 2021 roku!

Ile zarabia strażak OSP?

Strażacy-ochotnicy nie otrzymują tradycyjnego wynagrodzenia, lecz ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych czy pożarniczych, a także za uczestnictwo w szkoleniach. Zgodnie z prawem stawka ta nie może być wyższa niż 1/175 przeciętnego wynagrodzenia. Tymczasem w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r czytamy:

- Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł.

Oznacza to, że strażak nie powinien otrzymywać więcej niż 30 zł za godzinę służby. W praktyce wysokość ekwiwalentu zależy od uchwały rady gminy, w której działa jednostka OSP. Zwykle stawka ta wynosi od kilku do kilkunastu złotych, ale są również i takie gminy, które strażakom za udział w akcji ratowniczo-gaśniczej płacą ponad 20 zł.

Z kolei za uczestnictwo w godzinie szkolenia ochotnicy otrzymują zwykle symboliczne kilka złotych. Godziny ich służby nie są regulowane. Zazwyczaj członkowie OSP pracują zawodowo w innych miejscach, a działalność w lokalnej jednostce straży jest ich dodatkowym zajęciem.

Warto zaznaczyć, że ekwiwalent wypłacany strażakom OSP jest zwolniony z podatku dochodowego.

Jak dostać się do OSP?

Do OSP może wstąpić każdy, kto ma ukończone 18 lat i chce chronić lokalną społeczność. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do najbliższej jednostki - często funkcjonują one nawet w niewielkich wsiach - i złożenie deklaracji. Później należy przejść tzw. okres kandydacki. Jeśli zostaniemy zaakceptowani przez zarząd jednostki, wówczas możemy udać się na badania lekarskie, złożyć ślubowanie i odbyć obowiązkowe szkolenie pożarnicze.

Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie toruńskim

W powiecie toruńskim istnieje ponad 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Działają w takich gminach jak:

  • Czernikowo,
  • Lubicz,
  • Łysomice,
  • Zławieś Wielka,
  • Chełmża,
  • Łubianka,
  • Obrowo.

Niestety, do tej pory nie powstała jednostka OSP w gm. Wielka Nieszawka.
Wiele lokalnych straży prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, na których regularnie dzielą się wieściami z podjętych akcji.

Warto dodać, że ochotnicze straże pożarne mocno wspierają Państwową Straż Pożarną. Często to właśnie lokalne jednostki jako pierwsze docierają na miejsce zdarzenia.

Oto zarobki strażaków OSP

W jednym miejscu zebraliśmy dla Was listę wszystkich jednostek OSP w powiecie toruńskim. W naszej galerii znajdziecie także wysokość ekwiwalentu wypłacanego strażakom w poszczególnych gminach.
Zobacz galerię