Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Toruń

Toruń, Legionów 70/76

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej główny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Zadania Komendy Powiatowej PSP w Toruniu to na przykład:

  • zabezpieczenie strefy działań ratowniczych oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

  • kierowanie jednostek PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa

  • wstępne ustalanie przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia

  • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.