Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brodnicy

Brodnica, Aleja Leśna 2 2

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brodnicy jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zadania Inspektoratu to m.in.:

  • kontrolowanie stosowania i przestrzegania przepisów prawa budowlanego

  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę

  • kontrolowanie prowadzonych budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.