Nasza Loteria

Taryfikator mandatów 2021: można odmówić przyjęcia! TABELA OPŁAT Za co punkty karne? Jak wysoki mandat może wystawić policja?

vt
Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat
Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat Łukasz Kaczanowski
Taryfikator mandatów 2021: ile zapłacimy za przekroczeni prędkości i inne wykroczenia? Jak dużo będą kierowców kosztowały przewinienia w ruchu drogowym w 2021 roku? Poznaj stawki wg nowego taryfikatora! Wysokość przewidzianych kar może w niektórych przypadkach zaskakiwać. Jaki mandat może wystawić policja? Warto na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące taryfikatorów mandatów. Rokrocznie wprowadzane są zmiany w wysokości kar pieniężnych i ilości przyznawanych punktów karnych. Jak prezentuje się najnowszy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości w roku 2020? Poznajcie wszystkie szczegóły.

Taryfikator mandatów 2021. Mandaty: fotoradary. Jak działają i co rejestrują?

Fotoradar fotografuje pojazdy, które przekraczają określoną w danym miejscu prędkość. W zależności od sposobu umieszczenia może mierzyć prędkość pojazdu zbliżającego się lub oddalającego od obiektywu. Wtedy jednak nie może zarejestrować twarzy kierowcy, co może być ważne jeśli pojazd został pożyczony.

W starszych urządzeniach zdjęcia są zapisywane na kliszy fotograficznej, w nowszych na elektronicznym nośniku danych lub przesyłane na bieżąco do centrali systemu. Zaletą tego urządzenia jest to, że rejestruje wykroczenia bez konieczności zatrzymywania kierowców.

Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat
Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat Łukasz Kaczanowski

Fotoradar rejestruje:

 • samochód,
 • numer rejestracyjny,
 • wizerunek kierującego,
 • datę i godzinę zdarzenia,
 • miejsce popełnienia wykroczenia,
 • prędkość z jaką jechał samochód,
 • prędkość dozwoloną.

Mandat z fotoradaru. Kiedy można odmówić przyjęcia?

Jeśli zdjęcie zrobione przez fotoradar jest niewystarczająco wyraźne, by móc jednoznacznie określić kierowcę, a z samochodu korzysta więcej niż jedna osoba (np. tak jest w przypadku samochodów firmowych), w takiej sytuacji właściciel samochodu ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. Musi jednak wskazać osobę, która wtedy prowadziła samochód. Jeśli właściciel nie chce wskazać kierowcy, zostaje ukarany grzywną do 500 zł bez punktów karnych.

Mandatu można nie przyjąć również, kiedy na zdjęciu widoczny jest więcej niż jeden pojazd. W takiej sytuacji nie wiadomo, które auto przekroczyło prędkość. Podobnie możemy zachować się, jeśli zdjęcie jest rozmazane. W tym wypadku o niewymierzeniu kary decyduje sędzia.


Aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych 2020 r. - przekroczenie dopuszczalnej prędkości

 • Od 6–10 km/h do 50 zł
 • Od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne
 • Od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne
 • Od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych
 • Od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych
 • Od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Taryfikator mandatów 2020: ile za jakie wykroczenie?

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu – 150 zł
 • Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem – 100 zł
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem – 250 zł
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 zł
 • Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane – 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga – 150 zł
 • Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł
 • Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł
 • Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 100 zł
 • Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 zł
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 zł
 • Wjeżdżanie na pas między jezdniami – 100 zł
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł
 • Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze – 150 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci – 200 zł
 • Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób – 50 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - przewóz osób

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu – 100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób ale nie więcej niż 500 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji – 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób – 100 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy – 100 zł
 • Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów – 50 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - włączanie się do ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 300 zł
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 zł
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu – 250 zł
 • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 zł
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – od 50 do 200 zł
 • Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 r. - wymijanie, omijanie i cofanie

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 zł
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 zł
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania – od 50 do 200 zł
 • Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - wyprzedzanie

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu – 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania – 250 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 zł
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł
 • Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia – 100 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł
Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat
Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat Łukasz Kaczanowski

Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - przecinanie się kierunków ruchu

 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić – 350 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 zł
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe – 300 zł
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 zł
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 300 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym – 250 zł
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł
Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat
Taryfikator mandatów 2020: jaki mandat za przekroczenie prędkości? Sprawdź punkty karne oraz tabelę opłat Łukasz Kaczanowski

Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 zł
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 zł
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 zł
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 r. - holowanie

 • Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem – 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe – 250 zł
 • Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach – 250 zł
 • Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony – 250 zł
 • Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego – 250 zł
 • Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) – 250 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym – 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego – 150 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 r. - używanie świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej – 100 zł
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 zł
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150 do 300 zł
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 zł
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 zł
 • Używanie „szperacza” podczas jazdy – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym – 300 zł
 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 200 zł
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – 200 zł
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 100 zł
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – 50 zł
 • Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi – 100 zł
 • Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem – 100 zł
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe – 100 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież - 200 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone - 50 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem – 200 zł
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby – 200 zł
 • Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych – 200 zł
 • Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych – 200 zł
 • Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego – 100 zł
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 50 zł
 • Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem – do 300 zł
 • Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego zagranicą znakiem określającym państwo rejestracji – 100 zł
 • Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany – 100 zł
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 r. - kierujący

 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 zł
 • Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu – 300 zł
 • Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia – 200 zł
 • Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym – 100 zł
 • Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów – 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – od 300 zł do 500 zł
 • Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - inne wykroczenia
 • Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego – 400 zł
 • Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi – 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień – 300 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia – od 50 do 200 zł
 • Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu – 50 zł
 • Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej – od 50 do 200 zł
 • Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli – 100 zł
 • Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym – 50 zł
 • Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości – 200 zł
 • Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami – 200 zł
 • Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – od 200 do 500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – 300 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 r. - niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niestosowanie się do znaków B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” – 250 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli – 550 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” – 250 zł
 • Niestosowanie się do znaków C-12 „ruch okrężny” – 250 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m” – 150 zł
 • Niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”– 500 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników – 200 zł
 • Niestosowanie się do znaków - B-35 „zakaz postoju” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków - B-36 „zakaz zatrzymywania się” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” – 250 zł
 • Niestosowanie się do znaków C-13 „droga dla rowerów” - 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków C-14 „prędkość minimalna” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” – 400 zł
 • Niestosowanie się do znaków BT-1 „ograniczenie prędkości” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków BT-3 „blokada zwrotnicy” – 200 zł
 • Niestosowanie się do znaków P-2 „linia pojedyncza ciągła” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” – 200 zł
 • Niestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła” – 200 zł
 • Niestosowanie się do znaków P-7b „linia krawędziowa ciągła” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków P-17 „linia przystankowa” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaków C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” – 200 zł
 • Niestosowanie się do znaków P-21 „powierzchnia wyłączona” – 100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” – 100 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” – 400 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” – 400 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-39 „strefa ograniczonego postoju” – 400 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 800 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b” – 800 zł
 • Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 500 zł
 • Niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” - 250 zł
 • Niestosowanie się do znaku BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” – 200 zł
 • Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” – 100 zł
 • Niestosowanie się do znaku P-20 „koperta” - 100 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony – 100 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza – 100 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od 300 do 500 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 r. - zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2020 r. - przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – 50 zł
 • Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł
 • Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – 50 zł
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru – 200 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów – 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem – 100 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek – 50 zł
 • Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi – 100 zł
 • Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować – 50 zł
 • Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi – 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt – 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia – 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach – 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość – 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni – 50 zł
 • Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów – 50 zł
 • Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią – 50 zł
 • Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku – 50 zł
 • Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt – 50 zł

Aktualny taryfikator mandatów 2021 r. - przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne – 200 zł
 • Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony – 100 zł
 • Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób – 150 zł
 • Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy – 200 zł
 • Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich – 150 zł
 • Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego – od 100 do 300 zł
od 12 lat
Wideo

Aktywiści znaleźli sposób na pozbycie się samochodów w miastach.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Komentarze 8

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Yanosik i heja do przodu

G
Gość
29 stycznia, 11:15, Gość:

nic tylko na mandaty robić....przynajmniej ja nie zamierzać, jazda z yanosikiem oczywiście

8 lutego, 10:28, Gość:

Yanosik w mieście niewiele da bo Policja zawsze będzie jechać tam gdzie się tego nie spodziewasz... Przejazd na żółtym i już mandacik 300 zł.

yanosik to nas może ostrzec, ale na światłach za nas nie pojedzie

G
Gość
29 stycznia, 11:15, Gość:

nic tylko na mandaty robić....przynajmniej ja nie zamierzać, jazda z yanosikiem oczywiście

Yanosik w mieście niewiele da bo Policja zawsze będzie jechać tam gdzie się tego nie spodziewasz... Przejazd na żółtym i już mandacik 300 zł.

G
Gość

Dlaczego kierowca za przejazd na żółtym świetle gdy nie miał możliwości zdążenia zatrzymania się przed sygnalizatorem dostaje mandat 300 zł a nawet 500 zł a pieszy święta krowa za przejście na czerwonym dostaje tylko 100 zł i dalej będzie przechodzić na czerwonym?

G
Gość

Za oddychanie podczas jazdy i poza pojazdem ....zł ?

M
Michał

Teraz znajdziesz tanie ubezpieczenie w telefonie to proste i szybkie w aplikacji Kupdirect z Google Play skanujesz tylko kod z dowodu rejestracyjnego, bez wpisywania danych i w 5 sek masz porównanie składek a w 40 sek polisę na mailu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.kupdirect.app

T
Tomek

To jest jakaś farsa, niektóre kwoty są niższe niz wcześniejsze. szczególnie wyprzedzanie na i przed przejściem dla pieszych. Redaktor niech sprawdzi czy dobrze przekleił

G
Gość

nic tylko na mandaty robić....przynajmniej ja nie zamierzać, jazda z yanosikiem oczywiście

Wróć na nowosci.com.pl Nowości Gazeta Toruńska