Wybory samorządowe 2018

Wyniki wyborów 2018 do rady gminy Lipinki

Poniższa lista przedstawia oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2018. Źródło PKW.

– kandydat otrzymał mandat

Okręg 1

Sołectwo Pagorzyna – obejmujące północną część sołectwa, granicę południową wyznacza rów melioracyjny nr ew. 734/1, następnie droga powiatowa relacji Lipinki – Pagorzyna – Radość, a następnie drogą gminną relacji Wójtowa – Pagorzyna (koło remizy), granicę północną stanowi granica sołectwa Harklowa (gmina Skołyszyn), granicę północno – wschodnią stanowi granica sołectwa Osobnica (gmina Jasło), granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Pagórek (gmina Dębowiec)

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Wojciech Bubniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

62 (38,75%)

Jan Józef Wachel

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

40 (25,00%)

Agnieszka Małgorzata Jakieła

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

58 (36,25%)

Okręg 2

Sołectwo Pagorzyna – obejmujące południową część sołectwa, granicę północną wyznacza droga gminna relacji Wójtowa – Pagorzyna następnie droga powiatowa Radość – Pagorzyna – Lipinki, a następnie rów melioracyjny o nr ew. 734/1, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Pagórek (gmina Dębowiec), granicę południową stanowi granica sołectwa Bednarskie, granicę zachodnią stanowi granica sołectw Lipinki i Wójtowa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jan Skałba

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

86 (40,76%)

Agnieszka Anna Kusiak-Lichoń

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

45 (21,33%)

Justyna Joanna Myśliwiec

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

80 (37,91%)

Okręg 3

Sołectwo Lipinki – obejmujące północno – zachodnią część sołectwa, graniczy od zachodu z sołectwem Kryg i Libusza, od północy z sołectwem Wójtowa do drogi powiatowej relacji Wójtowa – Lipinki, dalej do potoku Libuszanka, do drogi gminnej „Do Kędziora”, dalej do drogi powiatowej Rozdziele – Libusza, a następnie drogą gminną nr ew. 1907, 1905/5 do granicy z sołectwem Kryg

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Krzysztof Marek Deda

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

188 (63,30%)

Łukasz Bieniek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

97 (32,66%)

Damian Michał Pabis

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

12 (4,04%)

Okręg 4

Sołectwo Lipinki – obejmujące północno – wschodnią część sołectwa, od północy graniczy z sołectwem Wójtowa, od północnego – wschodu graniczy z sołectwem Pagorzyna, od wschodu graniczy z sołectwem Bednarskie do drogi gminnej „Wójcikówka” następnie potokiem Jasionka do drogi powiatowej Radość – Lipinki, do potoku Libuszanka, zachodnią granicę stanowi potok Libuszanka do drogi powiatowej Lipinki – Harklowa do granicy z sołectwem Wójtowa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Sebastian Ślusarz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

56 (22,49%)

Tomasz Piotr Świerzowski

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

133 (53,41%)

Adam Tomasz Bartuś

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

60 (24,10%)

Okręg 5

Sołectwo Lipinki – obejmujące centralną i południową część sołectwa, od północy granicą jest droga powiatowa relacji Lipinki – Radość do potoku Jasionka, następnie do drogi gminnej „Wójcikówka” do granicy z sołectwem Bednarskie, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Bednarskie, południową granicę stanowi sołectwo Rozdziele, zachodnią granicę stanowi potok Libuszanka

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Tadeusz Stanisław Jurusik

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

114 (42,07%)

Jakub Marek Babiś

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

110 (40,59%)

Magdalena Maria Knapik

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

47 (17,34%)

Okręg 6

Sołectwo Lipinki – obejmujące południowo – zachodnią część sołectwa, od północy granicę stanowi droga nr ew. 1907, 1905/5 następnie drogą powiatową relacji Libusza – Rozdziele, a dalej drogą gminną „Do Kędziora” do potoku Libuszanka, wschodnią granicę stanowi potok Libuszanka, dalej granicę południową wyznacza granica z sołectwem Rozdziele, a granicę zachodnią wyznacza granica z sołectwem Kryg

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jan Paweł Ślusarz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

133 (48,36%)

Ewelina Anna Kowalska

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

23 (8,36%)

Mariusz Andrzej Romaniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

42 (15,27%)

Daniel Pyznar

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

77 (28,00%)

Okręg 7

Sołectwo Rozdziele

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Monika Anna Tylawska

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

43 (42,57%)

Sylwia Daniela Lang-Bieniek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

9 (8,91%)

Lidia Tylawska

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

49 (48,51%)

Okręg 8

Sołectwo Kryg – obejmujące północną część sołectwa , granicę południową stanowi droga gminna „Jedle I, Koło Cmentarza" do potoku „Krygowianka”, a następnie potokiem Krygowianka w kierunku północnym do drogi gminnej nr ew. 1491 i dalej do drogi powiatowej relacji Libusza – Kryg następnie drogą „Do Kamińskiego” i rowem melioracyjnym nr ew. 1530 do granicy z sołectwem Lipinki

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Józef Tadeusz Walczyk

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

142 (72,82%)

Anna Ewa Oleszkowicz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

53 (27,18%)

Okręg 9

Sołectwo Kryg – obejmujące część centralną i wschodnią sołectwa, od zachodu granicę stanowi potok „Krygowianka” do drogi gminnej nr ew. 1491, drogą powiatową Libusza – Kryg, do drogi gminnej „Do Kamińskiego” i rowem melioracyjnym nr ew. 1530 do granicy z sołectwem Lipinki, granicę wschodnią stanowi granica sołectwa Lipinki do drogi wojewódzkiej Dukla – Gorlice

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Piotr Marcin Mika

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

62 (25,41%)

Katarzyna Danuta Przybyłowicz

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

83 (34,02%)

Dariusz Wszołek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

6 (2,46%)

Piotr Wojciech Migacz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

93 (38,11%)

Okręg 10

Sołectwo Kryg – obejmujące zachodnią część sołectwa, granicę od strony północnej stanowi droga gminna "Jedle I, Koło Cmentarza" do potoku „Krygowianka” dalej do drogi wojewódzkiej relacji Dukla – Gorlice, do potoku Petrol, wschodnią granicę stanowi potok Petrol i dalej do granicy z sołectwem Męcina Mała (gmina Sękowa) obok nieruchomości oznaczonej nr 137, granicę zachodnią stanowią granice sołectw Dominikowice i Kobylanka (gmina Gorlice)

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Jerzy Krzysztof Cygan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

113 (45,56%)

Paweł Piotr Woźniak

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

36 (14,52%)

Daniel Roman Kręcisz

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

30 (12,10%)

Edyta Anna Karp

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

69 (27,82%)

Okręg 11

Sołectwo Kryg – obejmujące południowo – wschodnią część sołectwa, od północy granicę stanowi droga wojewódzka relacji Gorlice – Dukla, granicę wschodnią wyznacza granica sołectwa Rozdziele, granicę południową stanowi granica sołectwa Męcina Wielka (gmina Sękowa), granicę zachodnią wyznacza potok Petrol, dalej do granicy z sołectwem Męcina Mała wraz z nieruchomością oznaczoną nr 137

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Waldemar Jan Malinowski

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

102 (56,67%)

Maciej Tomasz Mosoń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

40 (22,22%)

Lidia Magdalena Ćwiertniewicz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

38 (21,11%)

Okręg 12

Sołectwo Wójtowa – obejmujące północną część sołectwa, do drogi gminnej „koło Gawlaka” dalej do drogi gminnej „Przez Wieś”, następnie drogą "Kiełtykówka", dalej do drogi gminnej „Przez Wieś”, dalej rowem melioracyjnym nr ew. 950, 1052, 940 do drogi powiatowej relacji Harklowa – Wójtowa, dalej drogą gminną „Do Lejki” do granicy sołectwa

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Bogdan Paweł Czeluśniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

0 (0,00%)

Okręg 13

Sołectwo Wójtowa – obejmujące centralną i wschodnią część sołectwa, po obu stronach drogi powiatowej Wójtowa – Harklowa, granicę północną stanowi rów melioracyjny nr ew. 950, 1052, 940, następnie droga powiatowa Harklowa – Wójtowa oraz droga gminna „Do Lejki”, granicę wschodnią stanowi granica z sołectwem Pagorzyna do drogi gminnej relacji Wójtowa – Pagorzyna dalej drogą powiatową relacji Lipinki – Wójtowa – Harklowa do ronda dalej drogą gminną „Przez Wieś” do rowu melioracyjnego nr ew. 950

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Regina Ewa Mosoń

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

74 (42,53%)

Ewa Celina Świerz

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

11 (6,32%)

Bogusława Helena Czeluśniak

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

54 (31,03%)

Jacek Adam Budziak

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

35 (20,11%)

Okręg 14

Sołectwo Wójtowa – obejmujące południową i zachodnią część sołectwa, od północy granicę okręgu stanowi droga gminna Wójtowa – Granice – Sośniny, wschodnią granicę stanowi droga gminna „Koło Gawlaka” dalej droga gminna „Przez Wieś”, droga gminna "Kiełtykówka", droga gminna „Przez Wieś” do ronda, dalej granicę stanowi droga powiatowa relacji Harklowa – Wójtowa – Lipinki, dalej droga gminna relacji Wójtowa – Pagorzyna, od wschodu granica sołectwa Pagorzyna, od południa granica sołectwa Lipinki, od zachodu granica sołectwa Libusza (gmina Biecz)

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Józef Leon Cionek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

152 (62,30%)

Edyta Balbina Czech

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ GMINY

92 (37,70%)

Okręg 15

Sołectwa: Bednarka – Centrum, Bednarskie

Pokaż więcej

kandydatliczba głosów

Kazimierz Jerzy Więcek

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA W LIPINKACH

89 (47,85%)

Marian Jerzy Szkaradek

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

43 (23,12%)

Witold Włodzimierz Bochenek

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

54 (29,03%)

Baza wiedzy o wyborach samorządowych 2018

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Uwaga, Zmiany w ordynacji wyborczej

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Jak głosować w wyborach? Zasady, kalendarz wyborczy

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Cisza wyborcza: ile trwa i czego nie wolno wtedy robić?

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Kompetencje i zakres władzy prezydenta, wójta, burmistrza

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Głosowanie poza miejscem zameldowania – o czym trzeba wiedzieć

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Rola samorządu na wsi. Dotacje i możliwości rozwoju w rolnictwie

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Dlaczego powinnaś głosować? Na co zwracać uwagę w programach wyborczych?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Sejmik wojewódzki. Kompetencje, zadania. Jaką pełni rolę?

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wpływ samorządów na przedsiębiorczość i rynek pracy

Wideo

Quizy wyborcze. Przetestuj swoją wiedzę i zdecyduj, na kogo oddać swój głos!

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Czy wiesz jak głosować? Sprawdź, ile wiesz o wyborach

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Z którą partią ci po drodze? Quiz preferencji politycznych

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Te zwroty znasz z wypowiedzi polityków. Ile z nich rozumiesz?

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Czy wiesz o państwie więcej niż nastolatek? WOS dla początkujących obywateli

Najczęściej komentowane

Warto zobaczyć

#zostańwdomu i czytaj gazetę online TAŃSZĄ O POŁOWĘ!

#zostańwdomu i czytaj gazetę online TAŃSZĄ O POŁOWĘ!

Nowe autobusy w Toruniu WIZUALIZACJE

Nowe autobusy w Toruniu WIZUALIZACJE

Najczęściej czytane